Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

برخی از مزایای خدمات ما

ما شما را در زیر با برخی از مزایای خدمات موسسه دقیق محاسب خبره آشنا می نمائیم
صرفه جویی در زمان
صرفه جویی در هزینه
مشاوره رایگان
 استفاده از کارشناسان ماهر و کارآزموده
1) صرفه جویی در هزینه
با استفاده از خدمات ما در بسیاری از هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری و تشکیلاتی مرتبط با کارکنان صرفه جویی خواهد شد. تجربه نشان داده حقوق پرداخت شده به پرسنل توسط شرکتها معمولا بیشتر حق الزحمه خدمات پرداختی به موسسات خدمات مالی می باشد. استخدام پرسنل شامل هزینه های درج آگهی استخدام در روزنامه و یا وبسایت، 23% هزینه بیمه سهم کارفرما، هزینه آموزش، تامین تجهیزات لازم مانند کامپیوتر، میز، صندلی، لوازم التحریر و اختصاص قسمتی به واحد حسابداری و در نتیجه افزایش هزینه اجاره محل می گردد. از طرف دیگر شرکتها در صورت کاهش حجم فعالیت ناگزیر از تعدیل نیرو می باشند و عملا امکان کاهش حقوق پرسنل در ایران وجود ندارد. در حالیکه با استفاده از خدمات ما هزینه های مربوط به امور حسابداری براحتی قابل کنترل بوده و با توجه به نیاز خود و انتخاب خدمات ضروری از منوی ارائه شده توسط ما مدیریت هزینه امکان پذیر می گردد.
کاهش دغدغه های مدیریت و صرفه جویی در زمان
در صورت استخدام پرسنل، مدیریت شرکت زمان زیادی را جهت نظارت بر کارکنان، استخدام و اخراج، درگیریهای معمول با سازمان تامین اجتماعی و یا اداره کار صرف نماید. استفاده از خدمات موسسه دقیق محاسب خبره، کلیه دغدغه های مدیریت شرکتها را در این ارتباط از بین برده و باعث صرفه جویی زیادی در وقت مدیریت در ارتباط با واحد حسابداری می گردد. در نتیجه مدیریت وقت و زمان خود را به فعالیت اصلی شرکت معطوف داشته و باعث تمرکز بیشتر بر کارها می گردد.
استفاده از مشاوره رایگان در ارتباط با امور حسابداری و مالیاتی
بطور کلی مدیریت شرکتها همواره نیازمند مشاوره در ارتباط با تصمیم گیرهای خود می باشند. استفاده از خدمات ما این امکان را به شرکتها می دهد تا از مشاوره رایگان در طول دوره مالی در خصوص مسایل حسابداری و مالیاتی بهره برده و تصمیم صحیحی در خصوص فعالیتهای خود اتخاذ نمایند.
استفاده از کارشناسان ماهر و کارآزموده
موسسات ارائه کننده خدمات مالی بدلیل رقابت شدید، ناگزیر به استفاده از کارکنان مجرب می باشند که در غیر اینصورت کار خود را از دست می دهند. بر این اساس این موسسه، با احساس تعهد در قبال مشتریان همواره اقدام به آموزش مستمر کارکنان خود می نماید تا کیفیت خدمات ارائه شده افزایش یابد.
تعهد بیشتر موسسات خدمات مالی نسبت به کارکنان در استخدام شرکتها
با استفاده از خدمات ما در بسیاری از هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری و تشکیلاتی مرتبط با کارکنان صرفه جویی خواهد شد. تجربه نشان داده حقوق پرداخت شده به پرسنل توسط شرکتها معمولا بیشتر حق الزحمه خدمات پرداختی به موسسات خدمات مالی می باشد. استخدام پرسنل شامل هزینه های درج آگهی استخدام در روزنامه و یا وبسایت، 23% هزینه بیمه سهم کارفرما، هزینه آموزش، تامین تجهیزات لازم مانند کامپیوتر، میز، صندلی، لوازم التحریر و اختصاص قسمتی به واحد حسابداری و در نتیجه افزایش هزینه اجاره محل می گردد. از طرف دیگر شرکتها در صورت کاهش حجم فعالیت ناگزیر از تعدیل نیرو می باشند و عملا امکان کاهش حقوق پرسنل در ایران وجود ندارد. در حالیکه با استفاده از خدمات ما هزینه های مربوط به امور حسابداری براحتی قابل کنترل بوده و با توجه به نیاز خود و انتخاب خدمات ضروری از منوی ارائه شده توسط ما مدیریت هزینه امکان پذیر می گردد.
حذف ریسک افشای اطلاعات
تجربه نشان داده که در هنگام بروز مشکلات فی مابین شرکتها و پرسنل در استخدام آنها، امکان افشای اطلاعات از سوی کارکنان وجود دارد، درحالیکه موسسات خدمات مالی با توجه به مفاد قرارداد ملزم به رازداری و عدم افشای اطلاعات مالی کارفرما می باشند.

تماس با ما

تلفن های تماس :

021-885-44924-6

تلفن مستقیم :

021-885-44927

همراه :

0912-2250038

Keine IFrames

Layout Type

Presets Color

Background Image